Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

10 Haziran 2012 Pazar

İSLAMDA MERHAMET


        

6 - İSLAMDA MERHAMET


EN BÜYÜK MERHAMET SAHİBİ YÜCE ALLAHTIR


Merhamet: Acıma, esirgeme, koruma, sevgi gösterme, yardım etme, insanı başkalarına iyilik yapmaya yönlendiren acıma duygusuna denir. Merhametin kaynağı Allah’tır. İnsanlardaki merhamet Allah’ın merhamet ve rahmeti’nin bir tecellisidir, yansımasıdır. Allah’ın en önemli niteliklerinden birisi de merhametidir. Bu niteliği ifade eden Rahman ve Rahim adlarının Kuran-ı Kerimde sık sık ifade edilmesi Allah’ın merhamet niteliğinin önemini ve sonsuzluğunu gösterir. Allah(cc) bu niteliği nedeniyle besleyip büyütür, ödüllendirir, nimetler bağışlar, suçları affeder, Peygamberler aracılığı ile insanlara doğru yolu gösterir. Hz. peygamber(sav) in gönderilmesi, Kuran-ı Kerimin indirilmesi de onun sonsuz merhametinin bir göstergesidir. Nitekim Allah(cc) kuran-ı kerim de buyuruyor ki.


AYET: (Araf-156) ”Onun(Allah) rahmeti her şeyi kuşatmıştır.’’ yine başka bir ayeti kerime de.


AYET: (Araf-15) ”Sen(Allah) merhametlilerin en merhametlisisin.’’ başka bir ayeti kerimede


AYET: (Müminun - 109) ” Sen merhametlilerin en hayırlısısın. Buyurmuştur.


Bu konuda Kuran-ı kerimde birçok ayet mevcuttur. Peygamberimiz(sav) Alah’ın merhametinin büyüklüğünü ve insanlardaki merhametin kaynağının Allah olduğunu bize bildirdiği hadisi şerifte buyurdu ki.


HADİS: ”Allah(cc) merhametini yüz parçaya ayırdı. Doksan dokuz parçasını kendi yanında tuttu. Bir parçasını da yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça merhamet sebebiyle yaratıklar birbirine merhamet ederler. Hatta yavrulu hayvan yavrusunu bir tarafını incitir endişesi ile. Ayağını yavrusundan sakınır.(Buhari- edep-19, Müslim tevbe-17)


YÜCE ALLAH(CC) RAHMET OLARAK PEYGAMBERLERİ GÖNDERMİŞTİR


Allah’ın merhamet niteliğinin bir sonucu alarak insanlara gönderilen peygamberlerin en önemli özelliklerinden biriside, merhametli olmalarıdır. Nitekim Allah(cc) buyurdu ki.


AYET: (Enbiya-107) ”(Vemaerselnake illa rahmetellil ğalemin)’’ Ey Resulum) Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik’’. yine Kuran-ı kerimde başka bir ayeti kerimde buyrulur ki.


AYET: (Ali İmran 159) ”O vakit Allahtan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba katı yürekli olsaydın. Hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet, bağışlanmaları için dua et’’.


Yine başka bir ayeti kerimde şöyle buyrulmuştur.


AYET: (Tevbe-128) ” Ey müminler And olsun ki içinizde sizi sıkıntıya uğramanız kendisine ağır gelen size düşkün müminlere şefkatli ve merhametli bir peygamber gelmiştir.


Merhamet müminlerin temel özelliklerinden birisidir. Allah(cc) bu hususu Kuranda şöyle buyurur.


AYET: (Fetih- 29)”Muhammet(sav) Allah’ın elçisidir. Beraberinde bulunanlarda (Müminler) Kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. ”


Allah( CC) başka bir ayeti kerimede şöyle buyurur.


AYET: ( Beled- 17) ”Sonra iman edenlerden birbirlerine sabrı tavsiye, ve birbirlerine acımayı, merhameti öğütleyenlerden olmaktır.’’ Kuran-ı kerimin bu tutumuna uygun olarak Hz. peygamberde merhamet konusu üzerinde önemle durmuş, teşvik etmiş, zaman zaman acımasız ve katı davranışlı insanları uyarmıştır. Hadisi şerifte


HADİS: ”Kim insanlara merhamet etmezse, Allah’ta ona merhamet etmez. (Buhari -edep18-Riyazüssalihin- 199). Yine başka bir hadisi şeriflerinde buyurdu ki.


HADİS: ”Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekilerde(Allah ve melekler) size merhamet etsin. (Ebu davut-edep-58-tirmizi-Birr-16) buyurur.


İslam’ın öngördüğü merhamet tüm canlıları içine alacak kadar geniş kapsamlıdır. Çocuklar, yaşlılar, kadınlar, yetimler, kimsesizler, hastalar, yolcular, başta olmak üzere tüm insanlara merhamet bir örneği olarak buyrulur ki


İSLAM BÜTÜN CANLILARA KARŞI MERHAMETLİ OLMAYI EMREDER


AYET: (Nisa-36)” Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa, hizmetinizde olanlara iyilik(merhamet) edin.


Allah(cc) sadece insanlara değil bütün canlılara karşı merhametli olmayı emreder. Bu hususta birçok hadisi şerif mevcuttur.


HADİS: ”Peygamberimiz (sav) Yüzüne damga vurulmuş bir eşeği görünce şöyle buyurdu. ”Bu hayvanı dağlayana Allah lanet etsin”(Müslim libas-17) Aman Allah’ım Kafirlere bile beddua etmeyen peygamberimiz bir eşeğe yapılan zulme karşı ne kadar kızıyor ki beddua ediyor. Peygamberimiz(sav) merhametin önemi hakkında buyurdu ki.


HADİS: ”Kötü yola düşmüş bir kadının susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeğe su verdiği için Allah(cc) tarafından bağışlandığını.(Buhari-şürb-9,Edep-27-Müslim-selam-153-cihat-44) Bize bildirerek merhametin Allah katında ne kadar büyük önemi olduğunu bize bildiriyor. Yine merhametsiz bir kadının nasıl cezalandırıldığını şu hadisle bildiriyor.


HADİS: ”Kedisini açlıktan ölmeye mahkum eden dindar bir kadının bu davranışı nedeniyle cehenneme atılacağını (Buhari-Edep-18,27-Müslim-Fezail-65) belirterek merhametin sadece insanlara karşı değil tüm canlılara karşı yapılması gerektiğini bize veciz bir şekilde ifade etmektedir. Başka bir hadisi şerifte


HADİS:” Hayvanların iyi bakılıp beslenmesini(Ebu Davut-istizan-39) başka bir hadiste


HADİS: Zevk için öldürülmemesi gerektiğini((Nesai-Dahaya-42)emir buyurarak başka hadiste


HADİS: ”Nişan atılan hedefler yerine konulmamasını(Müslim sayd-59) başka hadisi şerifte


HADİS: ”Hayvanların zevk için döğüştürülmemesi gerektiğini (Ebu Davut -cihat-54, Tirmizi , cihat 30) bize önemle duyurmaktadır Görüldüğü gibi dinimiz bırakın insanları hayvanlara eziyet etmeyi dahi men etmiştir. Bu hususta bir çok hadisi şerif mevcuttur. Ben yalnızca bir kaç tanesini özet olarak buraya aldım merak edenler verdiğim hadis kitaplarından ayrıntılı olarak bulabilirler.


Sayın olurlarım her gün et yiyen ve yılbaşlarında kesilen binlerce hindiyi görmezden gelen entel takımı Fakirlerin senede bir kurban bayramında kursaklarına giren bir damla eti dillerine dolayan entel takımı İslam düşmanlıklarını her fırsatta göstermektedirler. Villalarda yaşamak onların hakkıdır. Her gün et yemek onların hakkıdır. Bütün makam ve mevkiler onların hakkıdır. Onlar zengin, Müslümanlar fakir olmalıdır. Onlar patron Müslümanlar işci olmalıdır. Her türlü nimet onların hakkıdır. Her konuda olduğu gibi merhamette de iman şarttır. İmansız merhamet kördür topaldır, sakattır. Buna en güzel Hz. Ömer’dir. Müslüman olmadan önce kızım büyüyünce kötü yola düşmesin diye kızını kendi elleri ile toprağa gömen Ömer güya kendince ona merhamet etmiştir. İşte kafirlerin merhameti buna benzer. Kendi çıkarları olduğunda çok merhametli olurlar ama çıkarları zarar göreceği zaman son derece acımasız olurlar. Müslümanların merhameti Allah içindir. Onlarınki ise menfaatleri içindir. Allah’ın ne kadar büyük bir merhamet sahibi olduğunu ” İslam’da Reca(ümit) ” sayfamda daha ayrıntılı bulabilirsiniz.


MERHAMET ETMEYENE MERHAMET EDİLMEZ.