Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

10 Haziran 2012 Pazar

İSLAMDA MERHAMET

İSLAMDA MERHAMET Merhamet:Acıma,esirgeme,koruma, sevgi gösterme, yardım etme, insanı başkalarına iyilik yapmaya yönlendiren acıma duygusuna denir.Merhametin kaynağı Allahtır. İnsanlardaki merhamet Allahın merhamet ve rahmetinin bir tecellisidir.yansımasıdır. Allahın en önemli niteliklerinden biriside merhametidir. Bu niteliği ifade eden rahmen ve rahim adlarının Kuran-ı Kerimde sık sık ifade edilmesi Allahın merha…met niteliğinin önemini ve sonsuzluğunu gösterir. Allah(cc) bu niteliği nedeniyle besleyip büyütür.ödüllendirir, nimetler bağışlar,suçları affeder,Peygamberler aracılığı ile insanlara doğru yolu gösterir. Hz. peygamber(sav) in gönderilmesi , Kuran-ı kerimin indirirlmesi,de onun sonsuz merhametinin bir göstergesidir.Nitekim Allah(cc) kuran-ı kerim de buyuruyorki. AYET:”Onun(Allah) rahmeti her şeyi kuşatmıştır.(Araf-156) yine başka bir ayeti kerimede . AYET:”Sen(Allah) merhametlilerin en merhametlisisin.((Araf-15) başka bir ayeti kerimede AYET:” Sen merhametlilerin en hayırlısısın.(Mümininun- 109) Buyurmuştur. Bu konuda Kuran-ı kerimde birçok ayet mevcuttur.Peygamberimiz(sav) Alahın merhametinin büyüklüğünü ve insanlardaki merhametin kaynağının allah olduğunu bize bildirdiği hadisi şerifte buyurduki. HADİS:”Allah(cc) merhametini yüz parçaya ayırdı. Doksan dokuz parçasını kendi yanında tuttu. Bir parçasınıda yeryüzüne indirdi.İşte bu bir parça merhamet sebebiyle yaratıklar birbirine merhamet ederler. Hatta yavrulu hayvan yavrusunu bir tarafını incitir endişesi ile. ayağını yavrusundan sakınır.(Buhari- edep-19, müslim tevbe-17) Allahın merhamet niteliğinin bir sonucu oalarak insanlara gönderilen peygamberlerin en önemli özelliklerinden biriside, merhametli olmalarıdır. Nitekim Allah(cc) buyurduki. AYET:”(vema erselnake illa rahmetellil ğalemin)Ey resulum) Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik.(Enbiya-107) yine Kuran-ı kerimde başka bir ayeti kerimde buyrulurki. AYET:”O vakit Allahtan bir rahmet ile onlara yumuşak d…avrandın. Şayet sen kaba katı yürekli olsaydın. hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet, bağışlanmaları için dua et.(Ali İmran 159) Yine başka bir ayti kerimde şöyle buyrulmuştur. AYET:” Ey müminler andolsunki içinizde sizi sıkıntıya uğramanız kendisine ağır gelen size düşkün müminlere şefkatli ve merhametli bir paygamber gelmiştir.(Tevbe-128) Merhamet müminlerin temel özelliklerinden birisidir.Allah(cc) bu hususu Kuranda şöyle buyurur. AYET:”Muhammet(sav) Allahın elçisidir. Beraberinde bulunanlarda (müminler) kafirlere karşı çetin , kendi aralarında merhametlidirler.”Allah( CC) başka bir ayeti kerimede şöyle buyurur. AYET:” Sonra iman edenlerden biribirlerine sabrı tavsiye, ve birbirlerine acımayı, merhameti öğütleyenlerden olmaktır. Kuran-ı kerimin bu tutumuna uygun olarak Hz. peygamberde merhamet konusu üzerinde önemle durmuş , teşvik etmiş, zaman zaman acımasız ve katı davranışlı insanları uyarmıştır. hadisi şerifte HADİS:”Kim insanlara merhamet etmezse , Allahta ona merhamet etmez. (Buhari -edep18-Riyazüssalihin- 199). yine başka bir hadisi şeriflerinde buyurduki. HADİS:”Siz yerdekilere merhamet edinki göktekilerde(Allah… ve melekler) size merhamet etsin. (Ebu davut-edep-58-tirmizi-Birr-16) buyurur. İslamın öngördüğü merhamet tüm canlıları içine alacak kadar geniş kapsamlıdır. Çocuklar, yaşlılar,kadınlar,yetimler,kimsesizler, hastalar,yolcular,başta olmak üzere tüm insanlara merhamet bir örneği olarak buyrulurki AYET:” Aana babaya , akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa, hizmetinizde olanlara iyilik(mehamet) edin.(Nisa-36) Allah(cc) sadece insanlara değil bütün canlılara karşı merhametli olmayı emreder.Bu husuta birçok hadisi şerif mevcuttur. HADİS:”Paygamberimiz(sav) Yüzüne damga vurulmuş bir eşeği görünce şöyle buyurdu.”Bu hayvanı dağlayana Allah lanet etsin”(Müslim libas-17) Aman Allahım kafirlere bile beddua etmeyen peygamberimiz bir eşeğe yapılan zulume karşı karşı ne kadar kızıyorki beddu ediyor. Peygamberimiz(sav) merhametin önemi hakkında buyurduki. HADİS:”Kötü yola düşmüş bir kadının susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeğe su verdiği için Allah(cc9 tarafından bağışlandığını.(Buhari-şürb-9,Edep-27-Müslim-selam-153-cihat-44) Bize bildirerek merhametin Allah katında ne kadar büyük önemi olduğunu bize bildiriyor. Yine merhametsiz bir kadının nasıl cezalandırıldığını şu hadisle bildiriyor. …HADİS:”Kedisini açlıktan ölmeye mahkum eden dindar bir kadının bu davranışı nedeniyle cehenneme atılacağını (Buhari-Edep-18,27-Müslim-Fezail-65) belirterek merhametin sadce insanlara karşı değil tüm canlılara karşı yapılması gerektiğini bize veciz bir şekilde ifade etmektedir. Başka bir hadisi şerifte HADİS:” Hayvanların iyi bakılıp beslenmesini(Ebu Davut-istizan-39) başka bir hadiste HADİS:Zevk için öldürülmemesi gerektiğini((Nesai-Dahaya-42)emir buyurarak başka hadiste HADİS:”Nişan atılan hedefler yerine konulmamasını(Müslim sayd-59) başka hadisi şerifete HADİS:”Hayvanların zevk için düğüştürülmemesi gerektiğini(Ebu davut -cihat-54, Tirmizi , cihat 30) bize önemle duyurmaktadır Görüldüğü gibi dinimiz bırakın insanları hayvanlara eziyet etmeyi dahi men etmiştir. Bu hususta bir çok hadisi şerif mevcuttur. Ben yanlızca bir kaç tanesini özet olarak buraya aldım merak edenler verdiğim hadis kitaplarından ayrıntılı olarak bulabilirler. Sayın olurlarım hergün et yiyen ve yılbaşlarında kesilen binlerce hinidyi görmezden gelen entel takımı Fakirlerin senede bir kurban bayramında …kursaklarına giren bir damla eti dillerine dolayan entel takımı islam düşmanlıklarını her fırsatta göstermektedikler. Villalarda yaşamak onların hakkıdır. hergün et yemek onların hakkıdır, bütüm makam ve mevkiler onların hakkıdır. onlar zengin müslümanlar fakir olmalıdır, onlar patron müslümanlar işci olmalıdır. Her türlü nimet onların hakkıdır. Her konuda olduğu gibi merhamettede iman şarttır. İmansız merhamet kördür topaldır, sakattır. Buna en güzel Hz. Ömerdir. müslüman olmadan önce kızm büyüyünce kötü yola düşmesin diye kızını kendi elleri ile toprağa gören ömer güya kendince ona merhamet etmiştir. işte kafirlerin merhameti buna benzer. Kendi çıkarları olduğunda çok merhametli olurlar ama çıkarları zarar göreceği zaman son derece acımasız olurlar. Müzlümanların merhameti Allah içindir. onlarınki ise menfaatleri içindir. Allahın ne kadar büyük bir merhmet sahibi olduğunu ”İslamda reca(ümit) ” sayfamda daha ayrıntılı bulabilirsiniz